ความรับผิดชอบต่อสังคม

 • เราดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
 • เราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • เราเคารพในสิทธิมนุษยชน
 • เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน
 • เราร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตไปด้วยกัน
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ
 • กฐิน
 • คณะกรรมการชุมชนดูงานวัฒนธรรมต่างถิ่น
 • ถวายเทียนพรรษา
 • ปลูกต้นไม้
 • มอบเงินร่วมกิจกรรมรำวงพื้นบ้าน
 • มอบเสื้อ ปภ
 • มอบกระเช้าปีใหม่ หน่วยงานราชการ
 • มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในชุมชน
Page: 1 2