คาร์บอนแบลก

คาร์บอนแบลก คือ ผลผลิตจากน้ำมันชนิดหนัก เมื่อผสมกับยางจะให้คุณสมบัติทนต่อแรงเสียดทานและมีความยืดหยุ่นสูง คาร์บอนแบลกที่ผลิตโดย TCP มีขนาดของเม็ดเท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ปลอดการปนเปื้อน เมื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาง จะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงตรงตามความต้องการ.

ในปัจจุบัน TCP ผลิตคาร์บอนแบลกทั้งประเภท Hard Grade และ Soft Grade รวมมากกว่า 10 เกรด เพื่อตอบสนองความต้องการต่อวัตถุประสงค์การใช้งานที่มีความหลากหลาย ได้แก่ N-134 N-220 N-234 N-326 N-330 N-339 N-375 N-550 N-660 และ N-774 แต่ละเกรดจะมีคุณสมบัติเฉพาะ เมื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนยางก็จะได้ยางคุณภาพที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ให้ความเหนียว ทนต่อแรงดึงและแรงเสียดทาน มีการหดตัวน้อย มีความยืดหยุ่นสูง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้คาร์บอนแบลกเกรดพิเศษ (Low grit) ได้แก่ G-N550 G-N660 G-N774 ที่เน้นความเรียบเนียนของพื้นยางเป็นพิเศษ.

Packaging of TCP Carbon Black is
Paper Bag 25 Kgs/bag
Jumbo Bag 500 Kgs/bag
Jumbo Bag 1000 Kgs/bag
คุณสมบัติทั่วไปและคุณลักษณะ
 • N134
  A super-small particle size giving high abrasion resistance and strong rubber reinforcement
 • N220
  Standard ISAF with Good processability, Strong reinforcement and high abrasion resistance.
 • N234
  High abrasion resistance, higher hardness and modulus than standard ISAF
 • N326
  Low modulus, High tensile strength and elongation, Good abrasion resistance with low structure.
 • N330
  Standard HAF, High abrasion resistance, High tensile strength, proper modulus and sufficient elongation.
 • N339
  High abrasion resistance, Good dispersion and processability with high structure.
 • N375
  High abrasion resistance, higher reinforcement and higher tensile strength.
 • N550
  Excellent dynamic properties. Low shrinkage at extrusion molding and smoothest surface.
 • N660
  Soft black with high elasticity and low heat-buildup.
 • N774
  Excellent in dynamic properties and processability, Much stronger reinforcement than thermal black.
 • G-N550
  Low grit of N550 for smoothest surface product.
 • G-N660
  Low grit of N660 for smoothest surface product.
 • G-N774
  Low grit of N774 for smoothest surface product.