ประวัติองค์กร

บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด หรือ TCP ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2532 เพื่อตอบสนองความต้องการคาร์บอนแบลกของผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งถึงพร้อมด้วยอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ สามารถผลิตคาร์บอนแบลกเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศได้มากกว่าร้อยละ 50

ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตคาร์บอนแบลกและเป็นหนึ่งด้านคุณภาพ ตลอดจนบริการที่ยอดเยี่ยม TCP ได้รับการสนับสนุนจาก เจ้าของลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีการผลิตคาร์บอนแบลกชั้นนำระดับโลก ซึ่งคือ บริษัท โตไกคาร์บอน จำกัด ผู้ถือหุ้น 100% ของบริษัทเป็นอย่างดี

ปัจจุบันบริษัท โตไกคาร์บอน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เพียงผู้เดียว