ระบบมาตรฐาน
 • ISO 45001
  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด ได้รับการรับรอง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน
 • ISO 14001
  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด ได้รับการรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน
 • ISO 9001
  ระบบบริหารงานคุณภาพ
  บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด ได้รับการรับรอง ระบบการจัดการคุณภาพตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน
 • TIS 18001
  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด ได้รับการรับรอง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
TCP มุ่งมั่นสนองความต้องการพื้นฐานและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมคุณภาพ การได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในพันธะสัญญาสู่การยอมรับในมาตราฐานระดับสากล พิสูจน์ถึงศักยาภาพในการเป็นผู้นำของผู้ผลิตคาร์บอนแบลก ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในทุกระดับอย่างไม่หยุดยั้ง.
View Certification