เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด หรือ TCP

TCP ผลิตคาร์บอนแบลกเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ คาร์บอนแบลกสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตยางรถยนต์ ตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้คาร์บอนแบลกยังถูกนำไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นกัน และใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมหมึกพิมพ์ แบตเตอรี่ และตัวนำไฟฟ้า

นโยบายของบริษัท

ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตคาร์บอนแบลกและเป็นหนึ่งด้านคุณภาพ ตลอดจนบริการที่ยอดเยี่ยม.

ผู้ถือหุ้น

TCP ปัจจุบันเป็นบริษัทลูกของ บริษัท โตไกคาร์บอน จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีการผลิตคาร์บอนแบลกชั้นนำระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น โดยถือหุ้นทั้งสิ้น 100 เปอร์เซ็นต์

ลูกค้า

TCP ส่งออกคาร์บอนแบลกไปยังลูกค้ามากกว่า 30 ราย ใน 15 ประเทศ ทั้งในยุโรป และเอเชีย TCP มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าตลอดมา และยังสามารถขยายตลาดไปในยุโรปและเอเชียแปซิฟิคที่ได้รับการการรับรอง ISO 9001 ที่ยืนยันถึงมาตรฐานสินค้าและบริการว่า TCP สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสอดคล้องตามมาตรฐานสากล