ความรับผิดชอบต่อสังคม

มอบเงินร่วมกิจกรรมรำวงพื้นบ้าน