ความรับผิดชอบต่อสังคม
ทอดกฐินประจำปีที่วัดเขาน้ำซับ